REGULAMIN
POLSKIEJ LIGI RAINBOW SIX SIEGE

 1. Definicje
  1. Organizator
   Narodowa Liga Esportowa (NLE) organizowana jest przez ALL TO DO Bartosz Micyk z siedzibą w Charsznicy ws. Chodów 27, 32-250 Charsznica, posiadającą numer: NIP:6591507891, REGON: 121994.
  2. Drużyna
   Drużynę stanowią zweryfikowani zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Narodowej Ligi Esportowej.
  3. Kapitan
   Kapitanem zostaje założyciel drużyny. Osoba będąca liderem będzie posiadała uprawnienia do akceptacji i/lub usuwania członków drużyny.  Dodatkowo kapitan będzie mógł wprowadzić wyniki na stronie.
  4. Uczestnik
   Uczestnikami Narodowej Ligi Esportowej Rainbow Six SIEGE są Drużyny, których zawodnicy biorą udział w rozgrywkach. Każdy z zawodników drużyny jest uczestnikiem ligi, włącznie z zawodnikami rezerwowymi. Każdy uczestnik może przynależeć maksymalnie do jednej drużyny w danym momencie na tej samej platformie.
  5. Nazwa zawodnika
   Uczestnicy powinni używać Nazw Zawodnika, które zostały wcześniej wybrane w kliencie danej gry, np. nazwa konta gracza w kliencie Uplay. Należy pamiętać o tym, aby nazwa gracza na stronie pokrywała się z nickiem w grze. Każdy zawodnik ma możliwość edycji swojej nazwy zawodnika. W żadnym wypadku nie mogą one w żaden sposób obraźliwe, wulgarne itp. Nazwa gracza nie powinna pozostawiać wątpliwości, co do tożsamości publicznej gracza, za którą uznaje się tą, którą posługuje się w mediach społecznościowych m.in. na serwisie społecznościowym Facebook, Twitter itp.
 2. Ogólne
  1. Zmiany reguł
   Administracja zapewnia sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, w każdym momencie trwania ligi, bez uprzedzenia. Dodatkowo administracja zastrzega sobie prawo do wydawania werdyktów w sytuacjach, których niniejszy regulamin nie przewiduje, przy zachowaniu zasad fair play. Administracja nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji, które są nieodwołalne.
  2. Poufność
   Wszelkie protesty, wiadomości do administracji, czy jakakolwiek korespondencja z administratorami jest uważana za ściśle tajną. Publikacja takich materiałów na prywatnych stronach, czy też jakichkolwiek serwisach społecznościowych jest zabronione bez pisemnej zgody administracji. Łamanie tej zasady będzie skutkowało ukaraniem zawodnika lub zespołu ostrzeżeniem, a w skrajnych przypadkach będzie skutkowało wykluczeniem z ligi zawodnika bądź drużyny.
  3. Kodeks postępowania
   Administracja oczekuje, że wszyscy zawodnicy, drużyny będą szanować siebie nawzajem. We wszystkich kanałach komunikacji między zawodnikami, drużynami, administratorami czy komentarzami pojawiającymi się na stronie.  W innym przypadku przyznawane będą ostrzeżenia.
  4. Dodatkowe umowy
   Administracja ligi nie ponosi odpowiedzialności, za żadne dodatkowe umowy między zawodnikami, ani nie zgadza się na ich egzekwowanie. W przypadku spornych sytuacji Administracja może rozstrzygnąć pojawiający się spór mimo ustaleń między drużynami. W skrajnych przypadkach gdzie nie będzie można czysto wyłonić, która ze stron ma rację Administracja może przyznać obustronnego walkowera, bądź zażądać ponownego rozegrania meczu.
  5. Zmiany zawodników i składów drużyn
   1. Skład zespołu
    Na starcie ligi:
    Drużyny które zostały zaproszone, czy też brały udział w kwalifikacjach muszą składać się minimalnie z pięciu zawodników. Dopuszczeni są zawodnicy rezerwowi, jednak zalecane jest nie posiadanie więcej jak trzech zawodników rezerwowych.
  6. Własność slota w Lidze
   Liga uznaje, że właścicielem slota jest ORGANIZACJA. Nie uznajemy większości graczy jako trzonu, który jest we władaniu slota. Organizacja wycofując się lub rezygnując z dywizji Rainbow Six Siege może oddać slota kapitanowi, który zdecyduje co zrobić dalej. Właścicielstwo slota NIE DOTYCZY organizacji zagranicznych – jest to spowodowane tym iż taka organizacja nie posiada pełnej wiedzy nt polskiej sceny, oraz organizacji, które nie mają żadnych kontraktów z zawodnikami.
  7. Zmiany zawodników w trakcie sezonu
   Drużyny mogą zmieniać skład bez limitu do daty startu meczu. Po rozpoczęciu rozgrywek zmiany w drużynach są dozwolone. Zgłoszenie zawodnika następuje poprzez prośbę gracza o dołączenie do drużyny, a jego aplikację akceptuje kapitan.
  8. Zmiany zawodników między drużynami
   Dozwolone są zmiany zawodników między drużynami, jednak zawodnik który opuści lub zostanie wyrzucony z zespołu przez 7 dni nie będzie mógł dołączyć do żadnej z drużyn.
  9. Przerwy w grze
   Na prośbę jednej z drużyn dozwolone są przerwy jedynie między mapami i mogą trwać maksymalnie 10 minut.
  10. Kodeks postępowania
   Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązują się zachowywać w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do innych uczestników, widzów oraz administracji.
   Cała drużyna bierze odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników.
  11. Netykieta
   Wszystkich zawodników Ligi obowiązuje Netykieta. Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości. Z zaleceniami Netykiety prosimy zapoznać się na stronach Wikipedii.
   Cała drużyna bierze odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników.
   Uznaje się, że zawodnicy biorący udział w lidze reprezentują siebie, swoją drużynę a także Ligę, dlatego łamanie zasad Netykiety gdziekolwiek, będzie skutkowało ostrzeżeniami i/lub usunięciem drużyny z Ligi.
  12. Ważność
   Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
 3. Nagrody
  1. Nagrody Pierwsza Liga:
   – 5x Słuchawki SteelSeries Arctis 3 Edycja 2019
   – 5x Klawiatury SteelSeries Apex 150
   – 5x Myszki SteelSeries Rival 310
  2. Nagrody Druga Liga:
   Pierwsze oraz drugie miejsce bezpośredni awans do pierwszej Ligi.
 4. Rozgrywki
  1. Spotkanie
   Spotkanie składa się z dwóch meczów (system Best Of 2). Wybrane spotkania będą transmitowane na kanale wskazanym przez Administrację.
  2. Kolejka
   Poprzez kolejkę rozumie się dni w które administracja wyznaczyła spotkania.
   Pierwsza Liga: każda środa godzina 19:00
   Druga Liga: każdy czwartek godzina 20:00
  3. Błędy gry
   Zabronione jest wykorzystywanie błędów gry, w tym m.in. przechodzenie przez ściany, rzucanie granatów pod teksturami, chodzenie po pikselach (niewidocznych krawędziach) i wszystkich innych dających przewagę nad przeciwnikiem.
  4. Meczowe procedury
   1. Ustalanie meczu
    Terminy meczów są z góry ustalone. Dla Pierwszej Ligi jest to środa godzina 19:00, natomiast dla drugiej czwartek o 20:00. Drużyna gospodarz ma obowiązek rozpocząć ustalanie startu meczu z przeciwnikiem najpóźniej na 30 minut przed spotkaniem.
   2. Termin zgłaszania wyniku
    Wyniki wszystkich meczów muszą zostać zgłoszone na stronie meczu najpóźniej 5 godzin po rozpoczęciu meczu. Za godzinę rozpoczęcia meczu uznaje się godzinę podaną na stronie meczowej.
   3. Przełożenie Meczu
    Mecz może być przełożony na inny termin tylko za zgodą Organizatora. Drużyna ma obowiązek zgłosić wniosek najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Meczu do godziny 19:00.
    Nowy termin Meczu zostaje wyznaczony przez Organizatora w porozumieniu z przeciwnikiem Drużyny korzystającej z prawa do Przełożenia Meczu. Najpóźniej we wtorek* / środę** kolejnego tygodnia, czyli dzień przed następną kolejką.
    Zabronione jest przekładanie meczów dwukrotnie z rzędu. Można zamieniać spotkania w obrębie kolejki na inną godzinę, w porozumieniu z zainteresowanymi drużynami i nie jest to uznawane jako wykorzystanie Przełożenia Meczu, ale należy to zgłosić najpóźniej 2 dni przed daną kolejką. Mecz streamowany również może zostać przełożony jednak prośba o jego przełożenie musi wpłynąć najpóźniej w poniedziałek do 19:00*(***) i wtorek do 19:00**(***).W szczególnie uzasadnionych wypadkach takich jak kolizja terminów z międzynarodowymi rozgrywkami z pulą nagród przekraczającą 100.000,00 USD lub też po uzyskaniu zgody wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach, termin kolejki może zostać zmieniony na wniosek jednej z drużyn, wniesionym do Organizatora. Drużyna zwracająca się o zmianę terminu zobowiązana jest wskazać przyczynę,
    zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów nie później niż 6 dni od pierwotnego terminu (mecz należy rozegrać przed następną kolejką).Zabronione jest zgłaszanie Przełożenia Meczu po terminie.* – dotyczy Pierwszej Ligi
    ** – dotyczy Drugiej Ligi
    *** – w sytuacji spornej administracja wyznacza termin, może również wyznaczyć późniejszy termin biorąc pod uwagę rozgrywki europejskie w Rainbow Six Siege
   4. Best of two
    Systemem przyjętym w lidze jest Bo2.
   5. Map pool

    • Bank
    • Granica
    • Klub
    • Wybrzeże
    • Konsulat
    • Oregon
    • Willa
   6. Re-host

    • Na prośbę każda z drużyn ma prawo poprosić o re-host maksymalnie raz na mapę bez konieczności podawania przyczyny. Re-host jest stosowany po zakończeniu rundy w której został zgłoszony.
    • Re-host wymuszony: w przypadku rozłączenia jednego z zawodników drużyna musi dokończyć rundę w osłabionym składzie, re-host następuje po zakończeniu rundy. Re-host wymuszony dozwolony jest maksymalnie 3 razy/drużyna/mecz. Kolejny re-host traktowany jest jako poddanie mapy.
    • Maksymalny czas oczekiwania na połączenie się wszystkich zawodników po re-hoście wynosi 5 minut. Po upływie tego czasu drużyna nie posiadająca pełnego składu oddaje obecnie graną mapę walkowerem i otrzymuje możliwość wprowadzenia zawodnika rezerwowego w przerwie między mapowej.
     Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swój sprzęt.
   7. Banowanie map
    Narodowa Liga esportowa korzysta z serwisu mapban.eu w celu banowania map. Kapitan każdej drużyny otrzymuje link do lobby poprzez stronę meczową rozgrywanego spotkania.
    Pierwsza Liga
    :
    Drużyny wykluczają naprzemiennie 4 mapy z puli, następnie wybierają po jednej z trzech dostępnych. Całość odbywa się poprzez zewnętrzny system dostarczony przez MAPBAN.eu
    Druga Liga:
    Drużyny wykluczają naprzemiennie 4 mapy z puli, następnie wybierają po jednej z trzech dostępnych. Całość odbywa się poprzez zewnętrzny system dostarczony przez MAPBAN.eu
   8. Banowanie operatorów 
    Banowanie operatorów rozpoczyna się przed rozpoczęciem rozgrywki.
   9. Nie pojawienie się
    Jeżeli zawodnik bądź drużyna nie są gotowi do gry po 15 minutach od momentu stworzenia lobby to caster lub drużyna zakładająca lobby kończy spotkanie a drużyna nieobecna zostaje ukarana ostrzeżeniem oraz walkowerem. W przypadku nieobecność obu zespołów przyznawany jest obustronny walkower.
   10. Rozpoczęcie meczu
    Rozpoczęcie meczu lub mapy możliwe jest jedynie przy pełnym składzie obu drużyn.
   11. Rozłączenie Castera/hosta meczu
    W przypadku rozłączenia hosta w trakcie rozgrywki obowiązuje identyczna zasada, co w przypadku rozłączenia jednego z graczy. Aktualna runda dogrywana jest do końca, a po jej zakończeniu następuje re-host.
   12. Kontakt z Casterem podczas meczu.
    W przypadku zaistnienia potrzeby kontaktu z hostem podczas trwania meczu (np. w momencie rozłączenia hosta) host dostępny jest oficjalnie na discordzie (link tutaj), kanale Liga R6S NLE. Do obowiązku zawodników, należy zgłoszenie swojego id discord do administracji celem nadania odpowiedniej rangi umożliwiającej dostęp do kanału.
   13. Jakość połączenia
    Każdy z zawodników odpowiada za swój sprzęt oraz jakość połączenia. Limitem pingu przyjętym do gry w lidze jest 100 ms. Gdy danemu zawodnikowi ping utrzymuje się powyżej tej wartości musi on opuścić rozgrywkę a jego drużyna oddaje mapę walkowerem (Punkt 4.5) jednocześnie otrzymując prawo zmiany zawodnika w przerwie między mapowej.
    Mecz nie może zostać przełożony z powodu jakości połączenia, gdy drużyna przeciwna jest w pełni gotowa do rywalizacji w godzinie meczu.
    W przypadku wykrycia problemów z jakością połączenia drużyna jest zobowiązana powiadomić administrację oraz przeciwników co najmniej 6 godzin przez rozpoczęciem spotkania.
   14. Ustawienia gry
    Pora dnia: Dzień
    Ustawienia interfejsu: Pro League 3
   15. Ustawienia meczu  
    Liczba banów: 4
    Czas banowania: 20
    Liczba rund: 12
    Zmiana ról: 6
    Rundy w dogrywce: 3
    Różnica w wyniku w dogrywce: 2
    Zmiana ról w dogrywce: 1
    Parametr zmiany celu: 2
    Rotacja typów celów: Rundy rozegrane
    Unikatowe miejsca odradzania atakujących: wł
    Czas fazy wybierania: 15
    Faza szóstego wyboru: wł
    Czas fazy szóstego wyboru: 15
    Handicap w obrażeniach: 100
    Obrażenia od ognia sojuszniczego: 100
    Ranny: 20
    Sprint: Wł
    Wychylanie: Wł
    Kamera śmierci: Wył
   16. Tryb gry: BOMBA 
    Czas podkładania: 7
    Czas rozbrajania: 7
    Detonacja: 45
    Faza przygotowań: 45
    Faza akcji: 180
    Diffuser Carrier Selection: On
   17. Operatorzy 
    Wszyscy operatorzy są dozwoleni z wyjątkiem operatorów zbanowanych w danej mapie oraz Liona, Nomada, Kaida, Mozzie i Gridlock.
   18. Wyniki
    Możliwe wyniki to: 2:0, 1:1, 0:2
   19. Punktacja
    Wygrany: 3 pkt.
    Remis: 1pkt.
    Przegrany: 0 pkt.W przypadku przyznania walkowera drużyna, której zostaje przyznany otrzymuje 3 pkt. natomiast przeciwnik 0 pkt. Istnieje możliwość przyznania obustronnego walkowera. Walkower obustronny oznacza po 0 pkt. dla każdej z drużyn.
   20. Niedopatrzenia
    Gdy z jakiś powodów, Caster/Sędzia czy jedna z drużyn nie zauważą przewinienia nie oznacza to, że konsekwencje nie zostaną wyciągnięte. W takich wypadkach, może zostać zweryfikowany wynik rund, a także całego meczu.
  5. Wymagania
   1. Nakładki graficzne
    Wszelkie modyfikacje, zmiany gry przy użyciu ustawień graficznych lub programów zewnętrznych są zakazane – wszelkie używanie niedozwolonych programów może skutkować nałożeniem ostrzeżenia – również podchodzących pod oszukiwanie. Zakazane są również wszelkie nakładki pokazujące zużycie systemu w grze (np. Nvidia SLI display, Rivatuner Overlay).
   2. Zmiany w modelach
    Wszelkie zmiany w modelach, tablicach wyników, celowników, są surowo zabronione. Tylko oficjalne skiny, modele są dozwolone. Jeżeli gracz będzie wykorzystywał niestandardowe pliki lub usuwał pliki które zostały zainstalowane przez grę, to zostanie to ukarane ostrzeżeniem. Używanie niestandardowych modeli będzie skutkowało ostrzeżeniami i przeciwnik będzie mógł wnioskować o powtórzenie meczu.
   3. Niedozwolone sytuacje
    Wszelkie działania prowadzące do nieuczciwej przewagi są niezgodne z prawem. Zawiera to używanie błędów gry bądź glitchy. Za używanie błędów gry zespoły będą otrzymywać ostrzeżenie, drugie ostrzeżenie spowoduje dyskwalifikację.
  6. Kary 
   1. Opuszczenie rozgrywek ligowych przez drużynę przed zakończeniem sezonu skutkuje pozbawieniem możliwości ubiegania się o nagrody, oraz start w kolejnych rozgrywkach ligowych wszystkich jej zawodników.
   2. Mecze rozegrane przez drużynę która opuściła ligę są weryfikowane jako walkower 2:0 dla przeciwników.
   3. Dopuszcza się możliwość powrotu do Ligi w ciągu 2 dni, gdy przynajmniej dwóch zawodników wyrazi chęć do gry z nowym zespołem
  7. Protesty oraz zgłaszanie wyników
   1. Protesty, kontakt z administracją
    Wszyscy uczestnicy ligi dostają do dyspozycji panel Wsparcia Technicznego. Wszelkie kontakty odnośnie ligi, pytania, uwagi, sytuacje sporne czy prośby o wsparcie powinny być dodawane poprzez ten formularz. Inne kontakty z administracją niż poprzez udostępnione narzędzia uznaje się za nieważne i nie przedstawiające sytuacji z ligi. System wsparcia jest dostępny pod adresem https://mynle.pl/wsparcie-techniczne/
   2. Zgłaszanie protestów
    W przypadku wystąpienia problemu należy bezwzględnie przerwać mecz i zgłosić protest poprzez formularz na stronie. Przyjmuje się, że nie przerwanie meczu i kontynuacja gry w momencie gdy pojawia się problem oznacza akceptację sytuacji.  Oznacza to, że protesty po meczu nie będą rozpatrywane.
   3. Wyniki
    Końcowe wyniki meczu zgłasza kapitan zwycięskiej drużyny, następnie kapitan drużyny przegranej potwierdza wynik. W przypadku sytuacji spornych administracja może wymagać dowodów rozegrania meczu, czy też wyników w postaci zrzutów ekranu. Wyniki są zgłaszane na stronie meczowej.
   4. Układ tabeli
    • Zajmowane miejsce w tabeli przez daną drużynę uzależnione jest od posiadanie przez nią punktów.
    • W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn posiada taką samą ilość punktów, warunkiem drugorzędnym jest różnica ilości wygranych i przegranych map.
    • W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn posiada taką samą ilość punktów oraz identyczną różnicę wygranych i przegranych map, trzecim warunkiem branym pod uwagę jest różnica wygranych i przegranych rund.
    • W przypadku zrównania się liczby zdobytych punktów oraz różnic map jak i rund drużyny walczące o pierwszą lokatę zobowiązane są do rozegrania między sobą meczu bądź meczów, które wyłonią ostatecznego zwycięzcę. Pozostałe zasady nie ulegają zmianą.
   5. Porzucenie meczu
    Drużyny, które podejmą decyzję o porzuceniu kolejki, czy umówionego już meczu zostaną ukarane ostrzeżeniami.
  8. Dane Osobowe
   Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, ALL TO DO BARTOSZ MICYK, z siedzibą w Charsznicy, ws. Chodów 27, 32-250 Chodów. Dane przetwarzane są w celu zorganizowania przeprowadzenia rozgrywek, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem oraz rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rozgrywkach i świadczenia innych usług przez Organizatora wskazanych w regulaminie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności nie będzie na skutek tego możliwe nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem.

Text Layer